УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Договорни условия за ползване на услугите на фирма "Вентос" ЕООД
и
Договорни отношения с клиенти на фирма "Вентос" ЕООД

Уважаеми Клиенти, уверяваме Ви, че в ателието се спазват всички препоръки и ограничения при почистването на вашите дрехи описани с определени символи на етикета на дрехата. За съжаление много некоректни търговци поставят подвеждащи инструкции за почистване, което в някои случаи води до неприятни последствия. Отново Ви уверяваме, че всички инструкции по етикета на вашата дреха се спазват освен допълнителните щадящи мерки които се вземат предвид опита на служителите и конкретната материя.

ВНИМАНИЕ

ПОРАДИ ОПИСАНИТЕ ГОРЕ ПРИЧИНИ А ФИРМАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ АКО ВЪПРЕКИ ВЗЕТИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И СЛЕДВАЙКИ СТРИКТНО ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕТИКЕТА НА ВАШАТА ДРЕХА СЕ ПОЛУЧАВАТ НЕОЧАКВАНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ПОСЛЕДИЦИ КАТО:

-СТОПЕНИ КОПЧЕТА И ЦИПОВЕ

-ПАДНАЛА БОЯ СЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ

-ОЛЮЩВАНЕ НА ЗЛЕ ОФОРМЕНИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ АПЛИКАЦИИ

-ВТВЪРДЯВАНЕ НА МАТЕРИЯТА

-СПЛЪСТЯВАНЕ НА ПЪЛНЕЖИ

-СВИВАНЕ НА ХАСТАРИ

-ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ НА ДРЕХИТЕ

-СВИВАНЕ НА ДРЕХАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСХОДНИ МАТЕРИИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОИТО ВЪПРЕКИ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОИТО СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО, СЕ ПОЛУЧАВАТ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ. ОСТАВЯЙКИ ДРЕХИТЕ СИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ В АТЕЛИЕ "ВЕНТОС" КЛИЕНТЪТ АВТОМАТИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.


КЛИЕНТИТЕ НЕ ДЕКЛАРИРАТ СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ФИРМАТА И ОСВОБОЖДАВАТ СЪЩАТА ОТ ИСКОВЕ НАСТЪПИЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ СЛУЧАИ.

"ВЕНТОС" ЕООД гр.София

КЛИЕНТСКИ КАРТИ

1. Картите са еднолични, не съхраняват в себе си никаква информация и са собственост на фирма "Вентос" ЕООД

2. Фирмата поема отговорност да съхранява данните, въведени от клиента и да ги използва само и единствено за идентифициране и обработка на поръчките на същия.

3. За грешно въведени данни отговорност носи само и единствено клиентът, който единствено има право на това.

4. Депозитът за картите в размер на 5лв. подлежи на връщане и не е цена на картата. Клиентът не става собственик на картата със заплащане на депозита за временно ползване на същата.

5. Поръчката въведена от клиента не е крайна до проверка от оператор и нанасяне на съответните корекции, ако са нужни такива. Артикулите посочени от клиента са само информативни до момента на проверка от оператор.

6. Клентът се задължава да получи своята поръчка до 5 работни дни от посочената дата за изпълнение на клиентския бон. В противен случай същият се задължава да уведоми фирмата за възможностите да получи същата

- доставка на посочен адрес срещу допълнително заплащане според ценоразписа на фирмата

- получаване на поръчката от базите на фирмата на един от посочените адреси

7. Клиентът е длъжен да пази картата и клиентската си бележка, за да получи своята поръчка.

8. С въвеждане на своите данни за контакт, клиентът декларира, че същите са верни и посочени доброволно за последващ контакт и обработване на поръчката.